0 +
HỌC VIÊN THAM GIA

Là nhà đầu tư bất động sản đã học và đạt thành công

 
0 +
dự án bất động sản

Đã và đang có mức tăng trưởng vượt bậc

 
0 +
NĂM PHÁT TRIỂN

Xây dựng và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh & đào tạo bất động sản

5/5

kHÓA HỌC

ONLINE

kHÓA HỌC

cơ bản

kHÓA HỌC

CHUYÊN SÂU

kHÓA HỌC

NÂNG CAO

kHÓA HỌC

MASTER

CHƯƠNG TRÌNH

CAO CẤP

1A8A3704