Home Ra mắt sách mới

Ra mắt sách mới

Ra mắt sách mới

Diễn giả Rich Nguyen chính thức ra mắt cuốn sách “Bất động sản Vĩ Mô – Đầu tư để tăng trưởng và hạnh phúc”

Ngày 5/5, Nhà đầu tư chiến lược hàng đầu Việt Nam – Diễn giả Rich Nguyen đã chính thức ra mắt sách “Bất động sản Vĩ Mô – Đầu tư..

Thông báo lễ ra mắt cuốn sách: “Bất động sản vĩ mô” của diễn giả Rich Nguyen

Nền kinh tế đang có nhiều biến động: đại dịch Covid chưa được kiểm soát hoàn toàn, thị trường chứng khoán bị thao túng,… Chính vì vậy, bất động sản..