Home Chương trình thực địa

Chương trình thực địa

Chương trình thực địa

Thông báo chương trình triển khai thực địa dành cho học viên cao cấp RNA MINI MBA ngày 31/1/2023 – 14/2/2023

Một chương trình thực địa được mong đợi từ rất lâu với tính thực chiến cao ngay tại thị trường. Đây là chương trình diễn ra liên tiếp suốt 15..

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THỰC ĐỊA NGÀY 20-24/11/2022 🗓

Để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp và lão luyện, bạn cần đủ cả 3 yếu tố: Kiến thức – Kỹ năng – Công cụ. Tuy nhiên, kiến..