Home Sự kiện nội bộ

Sự kiện nội bộ

Sự kiện nội bộ

Rich Nguyen Academy công bố sự kiện “TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ III & NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI NĂM 2022”

Vào ngày 09/10/2022, sự kiện “TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ III & NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI NĂM 2022” đã được Rich Nguyen Academy..

Bài học thực tiễn với Rich Nguyen

Xuất phát từ con số 0, nhiều lần thất bại rồi trở thành nhà sáng lập quỹ đầu tư lớn, Rich Nguyen là diễn giả, nhà huấn luyện chiến lược..

Rich Nguyen – Trao cơ hội thành công qua những bài học thực tiễn

Xuất phát từ con số 0, nhiều lần thất bại rồi trở thành nhà sáng lập quỹ đầu tư lớn, Rich Nguyen là diễn giả, nhà huấn luyện chiến lược..