Home Hoạt động thiện nguyện

Hoạt động thiện nguyện

Quỹ tương trợ Rich Heart chung tay ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, chung tay cùng Chính phủ huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vacxin phòng Covid 19, “CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN” đã chung tay ủng hộ quỹ Vacxin chống Covid, từ ngày 03/06 – 09/06/2021. Sau 6 ngày kêu gọi, tổng số tiền Quỹ tương trợ Rich Heart nhận được là 200.000.000 đồng.

Thay mặt “CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN”, Rich Nguyen đã trao 200.000.000 đồng tiền ủng hộ đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19”
Thay mặt “CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN”, Rich Nguyen đã trao 200.000.000 đồng tiền ủng hộ đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19”

Chiều ngày 14/06/2021, RICH NGUYEN đã thay mặt “CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN” trao tận tay 200.000.000 đồng tiền ủng hộ đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19”.

Hành động ủng hộ của “CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN” xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, từ trách nhiệm với cộng đồng, từ sự chia sẻ với Nhà nước. Đồng thời thể hiện văn hóa CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN RICH NGUYEN, tinh thần đoàn kết, quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau” – giống như cam kết của Chính phủ Việt Nam trong đường lối phát triển đất nước.

Đối với Rich Nguyen, tương trợ là để thể hiện lòng biết ơn và thực hiện trách nhiệm cộng đồng
Đối với Rich Nguyen, tương trợ là để thể hiện lòng biết ơn và thực hiện trách nhiệm cộng đồng

RICH NGUYEN trân trọng cảm ơn những đóng góp của các cá nhân, tổ chức, học viên đã cùng chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19. Mong rằng chúng ta giữ vững sự đoàn kết, đồng lòng; tinh thần lạc quan vững tin nhất định sẽ chống dịch thành công, đưa đất nước sớm ổn định kinh tế!