Rất thiết thực

0

Cảm ơn diễn giả Rich Nguyen vì đã tạo ra khóa học ý nghĩa này nó giúp tôi định hình được các trường phái đầu tư cho mình.